Galeria

"Rozbudowa powojskowego budynku J na potrzeby kształcenia inżynierskiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile"

 

 

Szczegóły dotyczące Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dostępne są na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

zestawienie_kolorowewww

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI"