Start do kariery

START DO KARIERY z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Pile

Pilska uczelnia od roku akademickiego 2009/2010 będzie realizowała projekt unijny pod nazwą „Start do kariery - przygotowanie studentów i absolwentów PWSZ w Pile do wejścia na rynek pracy".

Dzięki niemu w latach 2009-2013 zorganizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

  • ­cykl doradczy „Poznaj swoje predyspozycje", który obejmie Program Doradztwa Personalnego „Spadochron" oraz ocenę predyspozycji zawodowych;
  • ­cykl szkoleniowy „Do startu gotowi...", podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych (także po angielsku) oraz poznają techniki autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Projekt ten obejmie również organizację kolejnych targów pracy, które są nie tylko okazją do prezentacji ofert pracy, ale także wzajemnych oczekiwań pomiędzy kandydatami a pracodawcami.

Bardzo interesująca  może okazać się możliwość odbycia 10-miesięcznych staży zawodowych w wybranych  firmach. Zostaną na nie zakwalifikowani najlepsi absolwenci Uczelni, każdego roku po 6 osób z różnych kierunków. Cały projekt będzie trwał do 2013 roku, zatem staże obejmą w sumie 18 absolwentów. Comiesięczne wynagrodzenie (w wysokości 2400 zł brutto) opłacane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Biuro Projektu:
Budynek A, pok. 12
tel./fax 67 35 22 666 

http://www.startdokariery.com.pl/

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

efs_logo