Równy start

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zaprasza studentów I roku kierunków politechnicznych PWSZ do udziału w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki w ramach projektu "Równy start. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku kierunków politechnicznych."

Więcej informacji udziela:

* koordynator projektu - tel. (067) 35-22-666, pok. nr 11 (budynek A)
* asystent projektu - tel. (067) 35-22-680, pok. nr 113 (budynek A)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne są na stronie: www.efs.gov.pl

efs_logo