Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu

Projekt „Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu" realizowany jest w ramach działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji, kompetencji metodycznych i merytorycznych oraz wzrost motywacji do pracy wśród nauczycieli z terenów powiatu pilskiego, złotowskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych z powiatu pilskiego, złotowskiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego:

- zamieszkujący lub zatrudnieni na terenach wiejskich;

- nauczyciele przedmiotów zawodowych zamieszkujący tereny wiejskie, miejsko - wiejskie i miast do 25tys. mieszkańców.

Czas trwania projektu: 31.03.2013 - 30.03.2015

Więcej o projekcie www.nauczyciel-kreator.pwsz.pila.pl

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

efs_logo