Akademia przedsiębiorczości

Akademia Przedsiębiorczości, czyli... TYLKO MY SFINANSUJEMY TWÓJ BIZNES!

Jeżeli:
-  jesteś kreatywny, masz dobry pomysł na biznes,
- aktualnie nie posiadasz i nie posiadałeś/aś zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
- chcesz rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie pilskim,
zapraszamy do udziału w projekcie „Akademia przedsiębiorczości"!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile jako jedyna instytucja w powiecie pilskim otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Akademia przedsiębiorczości" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czas trwania projektu: od 1 stycznia 2010 r. do 31 października 2011 r.
Rekrutacja do projektu od 1marca 2010 r.

Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości, wzrost samozatrudnienia w regionie oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców powiatu pilskiego poprzez wspieranie osób w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców powiatu pilskiego, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą.
W szczególności projekt kierujemy do:

- osób do 25 roku życia wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy,
- kobiet, zwłaszcza powracających na rynek pracy,
- osób bezrobotnych, w tym: osób długotrwale bezrobotnych, osób zamieszkujących w gminach wiejskich i miejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców,
a także do osób zatrudnionych.

W ramach projektu oferujemy:

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 60 osób (3 grupy po 20 osób) w formie szkoleń i warsztatów z m.in. następujących dziedzin:

  • wprowadzenie do działalności gospodarczej,
  • podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasady rejestrowania firmy,
  • prawo pracy,
  • formy opodatkowanie działalności gospodarczej,
  • warsztaty pisania biznesplanu
  • pomoc w pisaniu wniosku o przyznanie dofinansowania.

2. Dotację inwestycyjną w wysokości 40 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 20 osób, które przedstawią najlepsze biznesplany.

3. Wsparcie pomostowe dla 20 osób w wysokości 1 276 zł miesięcznie wypłacane przez okres 6 miesięcy od zarejestrowania działalności gospodarczej.

W ramach wsparcia pomostowego uczestnicy, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w ramach projektu będą mogli skorzystać ze specjalistycznych szkoleń oraz z indywidualnego doradztwa z zakresu zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, rozliczaniem dotacji inwestycyjnej itp.

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Projektu
Budynek A Rektorat, pok. 12
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel./fax 67 35 22 666

http://www.akademiaprzedsiebiorczosci.pila.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

efs_logo