AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI II

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

efs_logo