Projekty ze środków UE - POKL

Biuro Projektów Unijnych PWSZ im. St. Staszica w Pile realizuje obecnie trzy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  • „Akademia przedsiębiorczości". Ideą projektu jest udzielnie, w szczególności absolwentom PWSZ, osobom do 25 roku życia, wchodzącym po raz pierwszy na rynek pracy oraz bezrobotnym zamieszkującym powiat pilski, wsparcia w postaci bezpłatnych szkoleń i doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także bezzwrotnych dotacji na założenie działalności gospodarczej (dotacja przewidziana jest dla 20 osób w wysokości do 40.000 zł dla jednego uczestnika). Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości i wzrost samozatrudnienia w regionie.

     Pilska PWSZ w latach 2008, 2009 i 2010 pozyskała, w ramach projektu "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, środki na pokrycie kosztów kształcenia czynnych zawodowo pielęgniarek i pielęgniarzy. Do tej pory 217 uczestników studiów pomostowych otrzymało dofinansowanie, umożliwiające bezpłatne odbycie studiów niestacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo.