Najczęściej zadawane pytania

Czy muszę zapisać się do Akademii Młodych Odkrywców?
Tak. Trzeba się zapisać. Zapisy odbywają się w sierpniu/wrześniu poprzedzajacym rozpoczęcie roku akademickiego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak mogę zapisać się do Akademii Młodych Odkrywców?
Przez stronę internetową Akademii.
Ilość miejsc: 100

Czy po zarejestrowaniu przez internet jest się automatycznie przyjętym na listę studentów?
Nie. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia drogą elektroniczną przez pracownika Akademii Młodych Odkrywców. Dziecko może być z niej jednak usunięte, jeśli nie zostanie uiszczona opłata za semestr.

Dla dzieci w jakim wieku przewidziane są wykłady?
Jeśli masz 6-12 lat możesz uczestniczyć w wykładach Akademii Młodych Odkrywców. Dzieci zostaną podzielone na dwie grup wiekowe odpowiadające oddziałom szkolnym:
Grupa 1 – klasy I-III
Grupa 2 – klasy IV-VI

Jaka jest opłata za semestr?
Opłata za semestr wynosi 70 zł, plus ewentualna opłata za zajęcia dodatkowe.

Kiedy należy uiścić opłatę za semestr?
Po otrzymaniu wiadomości e-mail z potwierdzeniem o przyjęciu do Akademii Młodych Odkrywców.

Jaki jest cel Akademii Młodych Odkrywców?
Cel to dobra zabawa, przy której można się czegoś ciekawego dowiedzieć i nauczyć.

Kiedy będą odbywać się wykłady?
Wykłady odbywać się będą raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty (ewentualnie wyjątkowo w pozostałe dni tygodnia).

Ile czasu trwa wykład?
Jeden wykład wraz z „przerwami higienicznymi” trwa 60-90 minut.

Ile semestrów mogę studiować w Akademii Młodych Odkrywców?
Każdy uczestnik może studiować dowolną liczbę semestrów.

Gdzie otrzymam indeks?
Indeks otrzymasz na wykładzie inauguracyjnym. Każdemu studentowi osobiście wręczy go JM Rektor PWSZ w Pile. Indeks uprawnia Cię do uczestnictwa w wykładach, musisz go mieć przy sobie. Pamiętaj, że zaliczenia (pieczątki) w Twoim indeksie są potwierdzeniem obecności na wykładzie.
Po wyjściu z wykładu musisz podejść do wykładowcy, który dokona wpisu.

Czy jak w tym roku ukończę Akademię Młodych Odkrywców, mogę zapisać się w przyszłym roku ponownie?
Tak, jeśli nie będziesz mieć ukończonych 12 lat.

Czy dzieci niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć w wykładach?
Tak. Budynek, w którym odbywają się wykłady jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Czy dorośli mogą brać udział w wykładach?
Nie, dorośli czekają na swoje dzieci w bufecie bądź na korytarzu, gdzie są przygotowane dla nich ławeczki.