Zasady rekrutacji

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW - START JUŻ 2 CZERWCA

Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości.

Rekrutacja prowadzona jest na dany kierunek studiów. Specjalności wybierane są po 1, 2, 3 lub 4 semestrze studiów.


W postępowaniu kwalifikacyjnym przyznaje się następującą ilość punktów za oceny na świadectwie dojrzałości:

- dla kandydatów, którzy zdawali tzw. "NOWĄ MATURĘ" wyniki egzaminu maturalnego przeliczane w następujący sposób:

 • poziom podstawowy 1% = 1 pkt
 • poziom rozszerzony 1%= 1,5 pkt

- dla kandydatów, którzy zdawali tzw. "STARĄ MATURĘ" przelicza się oceny na punkty procentowe będące odniesieniem do "nowej matury" na poziomie podstawowym. Sposób przeliczania ocen jest następujący:

a) dla osób, które mają ocenę w skali 2-5:

 • 3 = 66%
 • 4 = 83%
 • 5 = 100%

b) dla osób, które mają ocenę w skali 1-6:

 • 2 = 66%
 • 3 = 75%
 • 4 = 84%
 • 5 = 92 %
 • 6 = 100%

- kandydaci posiadający dyplom matury międzynarowdowej przyjmowani są na podstawie liczby punktów objętych konkursem świadectw, przeliczanych ze skali ocen matury międzynarodowej na punkty procentowe będące odniesieniem do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym w następujący sposób:

 • 1 pkt = 14%
 • 2 pkt = 28%
 • 3 pkt = 42%
 • 4 pkt = 57%
 • 5 pkt = 71%
 • 6 pkt = 85%
 • 7 pkt = 100%
 1. Jeżeli kandydat zadawał egzamin maturalny na poziomie podstawowym i rozszerzonym (nowa matura) lub pisemny i ustny (stara matura) do kwalifikacji przyjmowana będzie ocena, która po przeliczeniu otrzyma większą liczbę punktów.
 2. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał matury z przedmiotu obejmującego konkurs świadectw dojrzałości - z tego przedmiotu otrzymuje 0 pkt.
 3. W przypadku, gdy kandydat ze starą matura nie zdawał matury z przedmiotu obejmującego konkurs świadectw dojrzałości do kwalifikacji przyjmowana będzie ocena ze świadectwa ukończenia szkoły.
 4. W przypadku absolwentów klas dwujęzycznych, przy ustalaniu liczby punków za ocenę stopnia zagadnień podstawowych z języka obcego do przeliczenia wyniku egzaminu zdanego na poziomie dwujęzycznym na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym - przyjmuje się, że 30% punktów z matury dwujęzycznej jest równoważne 40% punktów z matury na poziomie rozszerzonym. Wynik maksymalny nie powinien przekroczyć 100%.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani na I rok studiów będą laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego.

Pobierz Uchwałę rekrutacyjną na rok akademicki 2014/2015