FAQ - Najczęściej zadawane pytania

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW - START JUŻ 2 CZERWCA

  • Czy rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jest obowiązkowa?

Tak, rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jest obowiązkowa. Związane jest to z tym, iż kandydat podaje adres e-mail na który przesyłane są wszelkie informacje dotyczące procesu rekrutacji. Po załogowaniu się na konto indywidualne kandydat ma również możliwość przeglądania swoich danych, procesu rekrutacji oraz swojego statusu.

  • Najczęściej popełniane błędy:

Najczęstszym błędem popełnianym przez kandydatów zdających „nową" maturę jest wpisywanie niepoprawnego numeru świadectwa dojrzałości. Bardzo często podawany jest numer świadectwa ukończenia szkoły. Numer świadectwa dojrzałości będzie znany dopiero po ogłoszeniu wyników matur.
     Kolejny błąd dotyczy wpisywania zbyt dużej liczby przedmiotów. Na Politologii wymagana jest ocena z języka polskiego oraz historii lub wiedzy o społeczeństwie. Nie należy podawać ocen ze wszystkich przedmiotów, ale tylko z dwóch np.: język polski oraz historia lub język polski oraz wiedza o społeczeństwie:
- na politologii jest dowolność wyboru drugiego przedmiotu
- na kierunkach medycznych podaje ocenę z biologii oraz z chemii, a ocenę z fizyki podaje się tylko w przypadku braku chemii
- na kierunkach politechnicznych podaje się ocenę z matematyki oraz z fizyki, a ocenę z chemii podaje się tylko w przypadku braku fizyki.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami rekrutacji.
     Kolejny błąd to wypełnianie formularza rekrutacyjnego z włączonym caps lockiem (wszystko dużymi literami np. JAN KOWALSKI) oraz wszystko małymi literami (np. jan kowalski). Tak wypełnione podanie nie zostanie przyjęte.
     W przypadku błędnego wprowadzenia danych należy zgłosić się do odpowiedniego sekretariatu w celu poprawienia błędnych wpisów.

  • W jakiej formie należy dostarczyć podanie:

Podanie powinno być dostarczone w formie wydruku komputerowego z konta osobistego kandydata. Wydruk komputerowy powinien być dwustronny.

  • Chcę zarejestrować się na kilka kierunków studiów. Ile wpłat mam dokonać?

Opłata rekrutacyjna jest osobna dla każdego kierunku. Jeśli kandydat rejestruje się na trzy kierunki studiów to musi dokonać trzech wpłat. Dla każdej wpłaty wymagany jest dowód wpłaty, który musi być złożony wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi.

  • Czy na studia medyczne wymagane jest osobne zaświadczenie od lekarza medycyny pracy? Czy te badania są płatne?

Tak, od kandydatów na studia na kierunkach medycznych wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Skierowanie na badania można odebrać w sekretariacie odpowiedniego kierunku. Badania są bezpłatne.