PWSZ w Pile

Udział w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych z wystąpieniami


konferencja polska konferencja zagraniczna


Uczelnia:

Komórka organizacyjna:


Nazwisko i imię:
Dane kontaktowe
Numer telefonu: E-mail:

Tytuł lub stopień naukowy:

Tytuł konferencji:

Dziedzina nauki:

Data i miejsce konferencji:

Tytuł wystąpienia (referatu):

Uczestnictwo w Komitecie Naukowym konferencji (np.: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz naukowy, kierownik biura):

Uczestnictwo w Komitecie Organizacyjnym konferencji:

Organizator konferencji:

Data: