PWSZ w Pile

Publikacje


Uczelnia:

Komórka organizacyjna:


Nazwisko i imię autora:

Dane kontaktowe
Numer telefonu: E-mail:

Inni autorzy (red., współred.) Udział procentowy

Pozostali autorzy:

Tytuł publikacji w języku oryginału:

Tytuł publikacji w języku polskim:

Tytuł równoległy:


Typ publikacji:
Monografia
Podręcznik akademicki / skrypt
Rozdział / fragment w monografii
Artykuł w czasopiśmie naukowym
Publikacja z konferencji
Inne (jakie: recenzja, streszczenie, tłumaczenie, praca niepublikowana)

Słowa kluczowe
w języku polskim w języku angielskim

Afiliacja PWSZ Piła:
TAK NIE

Liczba znaków:


Bibliografia
TAK NIE

Adres URL (internetowy) dokumentu:

Źródło, w którym został opublikowany:

DOI – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego:


Publikacja znajduje się w zbiorach Biblioteki PWSZ w Pile
TAK NIE

Data: