PWSZ w Pile

Inna działalność naukowa


Uczelnia:

Komórka organizacyjna:


Nazwisko i imię:Dane kontaktowe:
Numer telefonu: E-mail:

Uczestnictwo w Radzie/ Komitecie Naukowym publikacji:

Uczestnictwo w Komitecie Redakcyjnym publikacji:

Działalność w Organizacjach Naukowych:

Recenzja publikacji naukowej (wpisać tytuł publikacji recenzowanej):

Inna:

Data: