Pozostałe działy i jednostki

Biblioteka Główna (wypożyczalnia)
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek C, parter
tel.: 067 352 27 05
e-mail: atokarska@pwsz.pila.pl

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, parter, p. 13
tel.: 067 352 26 35/05
e-mail: mslawski@pwsz.pila.pl

Dział Praktyk Studenckich i Karier
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, parter, p. 11
tel.: 067 352 26 66
e-mail: bk@pwsz.pila.pl

Dział Nauki, Współpracy Międzynarodowej i Relacji z Otoczeniem
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, parter, p. 14
tel.: 067 352 26 80
e-mail: lmarczak@pwsz.pila.pl

Dział Rektora

          Sekretariat Rektora
          64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, I piętro, p. 101
          tel.: 067 352 27 01
          e-mail: br@pwsz.pila.pl

          Wydawnictwo
          64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, I piętro, p. 116
          tel.: 067 352 27 87
          e-mail: jkryza@pwsz.pila.pl

          Biuro Informacji i Promocji
          64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, I piętro, p. 118
          tel.: 067 352 26 76
          e-mail: bp@pwsz.pila.pl 

               Rzecznik Prasowy
               64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, I piętro, p. 118
               tel.: 067 352 26 01
               e-mail: info@pwsz.pila.pl

          Biuro Jakości Kształcenia/ Obsługa Prawna
          64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, I piętro, p. 114
          tel.: 067 352 27 86
          e-mail: tpachowicz@pwsz.pila.pl

Kwestura
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, parter

          Księgowość - opłaty za studia
          tel.: 067 352 26 15

          Dział Płac
          tel.: 067 352 26 33

Kadry
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, I piętro, p. 120
tel.: 067 352 26 18/70

Dział Administracyjno-Gospodarczy (zamówienia publiczne)
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek A, I piętro, p. 115
tel.: 067 352 26 16

Hala Sportowa
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek K
tel.: 067 362 26 57

Dom Studenta
64-920 Piła, ul. Żeromskiego 14
tel.: 67 352 26 45/46 (w.21)