Biuro Praktyk Studenckich

Kluczowym elementem kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na wszystkich kierunkach i specjalnościach studiów są praktyki zawodowe, które stanowią integralną część planu studiów i dotyczą studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Zachęcamy do lektury treści zawartych w zakładce Praktyki studenckie krok po kroku.