O nas

 

Biura Karier (Careers Services) powstały tuż po II wojnie światowej, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki, później również w innych krajach anglojęzycznych (Australii, Kanadzie) oraz w Europie - Holandii, Belgii, Szwecji. W Polsce pierwsze biura karier powstały na początku lat 90. W chwili obecnej funkcjonują już prawie w każdej wyższej uczelni.
Z myślą o pierwszych absolwentach PWSZ, w czwartym roku istnienia naszej uczelni, w dniu 25 września 2003 r. Zarządzeniem Rektora, zostało powołane Biuro Karier.

Misją biura jest "Udzielanie studentom i absolwentom PWSZ w Pile wszechstronnej i profesjonalnej pomocy, w zakresie kształtowania umiejętności niezbędnych przy wchodzeniu na rynek pracy - tak, aby jak najszybciej znaleźli zatrudnienie odpowiadające ich kwalifikacjom i aspiracjom".

Biuro Karier w swych założeniach ma służyć studentom i absolwentom poprzez:

  • świadczenie im usług w zakresie wyboru drogi zawodowej poprzez indywidualne doradztwo zawodowe,
  • zamieszczenie oferty w bazie danych, z której będą korzystać pracodawcy;
  • umożliwienie korzystania ze szkoleń, warsztatów, kursów, udzielanie informacji o aktywnych technikach poszukiwania pracy, praktykach, stażach zawodowych i innych formach zatrudnienia.

Biuro Karier w swych założeniach ma służyć uczelni poprzez:

  • promowanie jej w środowisku (współpraca z instytucjami, firmami, organizacjami społecznymi dostarczając informacji o losach zawodowych absolwentów, które mogą mieć wpływ na podnoszenie standardów kształcenia, dostosowywanie do potrzeb pracodawców;

Biuro Karier w swych założeniach ma służyć pracodawcom:

  • poprzez pośrednictwo pracy (selekcję i rekrutację), umożliwiając wybór najlepszych kandydatów, organizując prezentacje firm, spotkań i imprez promocyjnych na uczelni;
  • umożliwiając im zamieszczanie ofert pracy w informatorium Biura czy na stronie WWW