Kontakt

Nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 881

 

KONTAKT
Biuro Karier
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel./fax 0 67 352 26 66
e-mail: bk@pwsz.pila.pl
Budynek A – Rektorat (parter), pokój 11-12