Informacje dla pracodawców

Nr wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 881

Szanowni Pracodawcy

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę edukacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. Nasi absolwenci są młodymi, wykształconymi ludźmi z tytułem licencjata lub inżyniera i rozpoczynają właśnie kolejny etap swojego życia - wchodzą na rynek pracy. Ich sukces zawodowy jest naszym sukcesem. To oni w znacznej mierze zadecydują o tym, jak nasza Uczelnia będzie postrzegana w środowisku.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z sylwetkami absolwentów i do skorzystania z oferty, jaką proponuje Państwu Biuro Karier PWSZ w Pile:

  • możliwość doboru pracowników (rekrutacja i selekcja)

W bazie danych posiadamy już blisko 1000 kandydatów poszukujących zatrudnienia. Są to absolwenci i studenci PWSZ w Pile, którzy szukają pracy stałej, na umowę o pracę, umowę zlecenia czy też studenci (już od I roku studiów), którzy są również "do zagospodarowania" w ramach praktyk, pracy dorywczej, czasowej, sezonowej, wakacyjnej, na zastępstwa.

  • zamieszczenie ofert pracy na tablicach ogłoszeniowych, na stronie Biura Karier
  • wysyłka mailowa ofert pracy do osób zarejestrowanych w bazie,
  • prezentację firmy w Uczelni (bezpośrednie spotkania ze studentami i absolwentami)

Usługi są bezpłatne!

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004r. nr 99 poz.1001) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile została wpisana do rejestru agencji zatrudnienia pod nr nr 881/1a, z dniem 02.11.04r., jako agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 


 

Formularz oferty pracy/stażu dla Pracodawców .doc lub .pdf

KONTAKT

Biuro Karier
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel./fax 0 67 352 26 66
e-mail: bk@pwsz.pila.pl