Dokumenty do pobrania

Formularz zgłoszeniowy do Biura Karier dla studentów, abslowentów i osób poszukujących pracy .doc lub .pdf

Ankieta absolwenta .doc lub .pdf

Formularz oferty pracy/stażu dla Pracodawców .doc lub .pdf

 

 

KONTAKT

Biuro Karier
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
tel./fax 0 67 352 26 66
e-mail: bk@pwsz.pila.pl