Zasoby sieciowe PWSZ

Sieć komputerowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile obejmuje swoim zasięgiem budynki A, B, C, D, H, J oraz K kompleksu PWSZ przy ul. Podchorążych 10.

Szkielet sieci składa się z 7 węzłów (znajdujących się w w/w budynkach) połączonych ze sobą kablem światłowodowym. Do węzłów sieci szkieletowej doprowadzone są połączenia od pośrednich punktów dystrybucyjnych oraz punktów abonenckich tworząc topologię gwiazdy.

Pośrednie punkty dystrybucyjne umieszczone są na każdej kondygnacji w budynkach, a w każdym pomieszczeniu zainstalowany jest podwójny punkt abonencki. Całkowita liczba punktów dystrybucyjnych wynosi 21, a punktów abonenckich około 730.

Topologia połączeń sieci przedstawiona jest na poniższym rysunku.

Schemat sieci PWSZ

Wszystkie połączenia zrealizowane są w technologii Fast Ethernet (100 Mb/s).

Od 2005 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.St.Staszica w Pile jest przyłączona do ogólnopolskiej szerokopasmowej sieci optycznej nauki PIONIER (www.pionier.gov.pl).

Sieć komputerowa PWSZ obejmuje także budynek Domu Studenta przy ul. Żeromskiego 14. Zawiera 4 punkty dystrybucyjne zlokalizowane na kondygnacjach budynku oraz ponad 100 punktów abonenckich.

Sieć zbudowana jest w topologii gwiazdy, a wszystkie połączenia zrealizowane są w technologii Fast Ethernet (100 Mb/s). Połączenia z Internetem odbywają się poprzez szerokopasmowe łącze dzierżawione.

Topologia połączeń sieci w Domu Studenta przedstawiona jest na poniższym rysunku.

schemat_sieci_DS_mini