iScala

iScala to kompletny, zintegrowany system wspierający zarządzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych. iScala zawiera pakiet funkcjonalności, który odpowiada potrzebom nawet bardzo rozbudowanych przedsiębiorstw (zarządzanie finansami, produkcja, zarządzanie serwisem, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), analizy i raporty, zarządzanie umowami, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientem (CRM), kadry i płace).

Szkolenia z zakresu obsługi systemu iScala prowadzone są podczas zajęć dydaktycznych na kierunku Ekonomia.

Uczelnia posiada prawo do wystawiania dyplomów ukończenia kursów iScala:
I – „Dyplom ukończenia podstawowego kursu z systemu iScala realizowanego według teorii organizacji MRPII” – dla zajęć trwających od 16 do 23 godzin,
II - „Dyplom ukończenia rozszerzonego kursu z systemu iScala realizowanego według teorii organizacji MRPII” – dla zajęć trwających co najmniej 24 godziny.

Certyfikat jest nie tylko potwierdzeniem zdobytej wiedzy o samym oprogramowaniu, ale także będzie ogromnym atutem na rynku pracy.