CISCO Networking Academy

   Od 2005 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile posiada status Lokalnej Akademii Cisco i poprzez uczestnictwo w programie Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych.

  Kursy realizowane są w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku Ekonomia (specjalność Informatyka w Biznesie i Administracji), a ukończenie kolejnych semestrów Akademii Cisco daje możliwość uzyskania certyfikatów zaświadczających o posiadaniu umiejętności opanowanych na poszczególnych etapach kształcenia. 

 

  Więcej informacji na temat Akademii Sieci Cisco najduje się pod adresem: http://cna.dydaktyka.pwsz.pila.pl