Pracownicy

 
Kierownik:
 
  mgr inż. Jacek Demczar
 
Z-ca Kierownika ds. infrastruktury informatycznej:
 
  mgr inż. Cezary Burda
 
Pracownicy dydaktyczni:
 
  dr Eugeniusz Wszołkowski
  mgr inż. Paweł Łosoś
 
Pracownicy:
 
  mgr Maciej Gawrysiak
  lic. Damian Leszczyński