Informacje dodatkowe

 

Nasze centrum jest czynne w godzinach:

poniedziałek - piątek       7:30 - 15:00

 

REGULAMIN:

1.  Na egzamin należy stawić się przynajmniej 15 minut przed planowanym egzaminem (w celu dopełnienia procedury dopuszczenia do egzaminu.)

2.  Osoba zdająca egzamin powinna okazać co najmniej dwa dokumenty tożsamości (obydwa ze zdjęciem).

3.  Przed przystąpieniem do egzaminu należy zostawić u administratora centrum egzaminacyjnego odzież wierzchnią oraz wszelkie zbędne przedmioty (torba, plecak, telefon komórkowy itp.). Jedyna rzecz, którą można używać podczas egzaminu to brudnopis (dostarczony przez pracownika centrum).

4.   W trakcie trwania egzaminu zabrania się:

        -  jedzenia

        -  picia

        -  palenia papierosów

5.   Podczas egzaminu osoba zdająca może być obserwowana przez osobę do tego uprawnioną.

6.  Przed rozpoczęciem egzaminu każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać Pearson VUE Candidate Rules Agrement. Złamanie regulaminu PVCRA może skutkować unieważnieniem egzaminu. W przypadku unieważnienia egzaminu uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z filmem wprowadzającym do przykładowego procesu zdawania egzamiu w certyfikowanym centrum Pearson Vue: