Dreamspark Premium


Program licencyjny DreamSpark Premium (dawniej MSDN Academic Alliance) zapewnia wydziałom prowadzącym zajęcia z technologii informatycznych dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft.

Dzięki temu studenci i pracownicy dydaktyczni mogą wykorzystać bezpłatnie najnowsze oprogramowanie zarówno na uczelni, jak i w domu.

Licencje DreamSpark Premium są przeznaczone dla wydziałów prowadzących zajęciach w ramach STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) czyli nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki.

Oprogramowanie dostępne w ramach DreamSpark Premium:

  • systemy operacyjne (m. in. Windows 7, Windows 8),
  • serwery (m. in. SQL Server, Windows Server),
  • narzędzia do tworzenia oprogramowania (m.in. Visual Studio, Microsoft Expression),
  • aplikacje (m.in. Access, Project, Visio),
  • wersje testowe produktów.

 

System ELMS


ELMS (e-academy License Management System) to aplikacja internetowa pozwalająca na automatyczną dystrybucję oprogramowania zawartego w DreamSpark Premium wśród studentów i pracowników dydaktycznych.


Do użytkowania oprogramowania dostępnego w programie MSDN AA upawnieni są wyłącznie studenci, którzy uczestniczą w zajęciach, kursach z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki.


Aby skorzystać z systemu ELMS należy zgłosić się do administratora systemu z prośbą o założenie konta.

W tym celu należy wysłać e-mail na adres elms@pwsz.pila.pl z następującymi informacjami:

- Nazwisko i Imię,

- Nr albumu,

- Kierunek, rok studiów, specjalność,

- Adres e-mail.

W temacie e-mail proszę wpisać "Konto w ELMS".


Po założeniu konta w systemie ELMS zostanie wysłany e-mail, zawierający nazwę logowania i hasło oraz link do strony logowania do ELMS.


Dostęp do systemu ELMS dla studentów i pracowników PWSZ w Pile: http://dreamspark.pwsz.pila.pl

 

Instrukcja posługiwania się systemem ELMS (aktualizacja 09.11.2011 r.)