Centrum Sieciowo Komputerowe

Centrum Sieciowo-Komputerowe jest samodzielną ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile.

Głównymi zadaniami CSK jest kreowanie przestrzeni informatycznej, świadczącej usługi na rzecz procesu dydaktyczno-naukowego wszystkich specjalności szkoły oraz prowadzenie własnej działalności naukowo-badawczej i komercyjnej. Podlega Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju PWSZ.