Wypożyczalnia

Wypożyczalnia funkcjonuje według najwyższych standardów w regionie, posiada nowoczesne zabezpieczenie księgozbioru za pomocą fal radiowych RFID.
Korzystanie z księgozbioru wypożyczalni odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek. Wszelkie informacje dotyczące posiadanej literatury dostępne są w bazie komputerowej i on-line.
Na podstawie deklaracji z danymi personalnymi czytelnika oraz nowoczesnej elektronicznej legitymacji studenckiej zostaje założone konto biblioteczne (regulamin udostępniania zbiorów).
Prawo do korzystania z usług Biblioteki po wypełnieniu deklaracji czytelnika posiadają:     
- studenci Uczelni, na podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej    
- pracownicy Uczelni, na podstawie dokumentu tożsamości   

- osoby spoza Uczelni, na podstwie dokumentu tożsamości, a także dokonaniu wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł 
Opłata za kartę biblioteczną dla pracowników Uczelni oraz osób spoza Uczelni wynosi 5 zł.  
Ilość wypożyczonych materiałów bibliotecznych oraz termin ich zwrotu dla poszczególnych grup czytelniczych jest następująca:
- studenci - do 5 książek na okres 2 miesięcy
- pracownicy naukowi - do 7 książke na okres 3 miesięcy
- pracownicy administracji - do 7 książek na okres 2 miesięcy
Wypożyczalnia prowadzi również sprzedaż wydawnictw uczelnianych.