Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Biblioteka Główna realizuje również wypożyczenia międzybiblioteczne dla wszystkich czytelników (regulamin). Zamówienie należy składać osobiście w Ośrodku Informacji Naukowej (p. 101, I piętro) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: awawszkiewicz@pwsz.pila.pl (67 352 27 06), podając dokładne dane bibliograficzne zamawianych materiałów oraz swoje dane teleadresowe.