Multimedialne Centrum Informacyjne

Zachęcamy do korzystania z zasobów Mediateki (p.110), dysponujących szeroką gamą tematyczną dokumentów elektronicznych (nośniki CD-ROM, DVD) z zakresu: medycyny, prawa, historii, socjologii, ekonomii, psychologii, matematyki, techniki.

Multimedialne Centrum Informacyjne (p. 112) wyposażone jest w 12 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu i licencjonowanych baz danych online.

Login i hasło dostępu do Internetu: student.

Hasło dostępu do Internetu bezprzewodowego: abacef2575   


Bazy dostępne z komputerów uczelnianych:                                                

Legalis - System Informacji Prawnej - oferuje nieograniczony dostęp do wielu unikatowych treści aktualizowanych codziennie w wersji online. Tutaj właśnie znajdują się wszystkie, najbardziej cenione na rynku komentarze, monografie oraz czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck, zgromadzone w 19 modułach komentarzowych. Baza Legalis zawiera ujednolicone akty prawne od 1918 r., a także ogromną bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz największy zbiór wzorów pism i formularzy. Dostęp do serwisu z komputerów Biblioteki Głównej, login: czytelnia, hasło: czytelnia.

INFOR LEX - Biblioteka - serwis ten zaspakaja potrzeby informacyjne: firm, jednostek sektora publicznego, kadry zarządzającej, specjalistów, służb finansowych, biur rachunkowych, firm audytorskich (dostęp do bazy tylko z komputerów Biblioteki Głównej).   

LEX Omega to System Informacji Prawnej zawierający: dokumenty autorskie (pełne teksty glos do orzeczeń), tezy z piśmiennictwa (pochodzące z następujących czasopism m.in.: Europejski Przegląd Sądowy, Krajowa Rada Sądownictwa, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review), autorskie wzory pism i umów, bibliografię LEX (zbiór metryk publikacji prawniczych). Każdą z wersji programu można rozszerzyć o dodatkowe moduły zawierające treści autorskie: komentarze, monografie, prawo europejskie, zamówienia publiczne, windykacje. System Informacji Prawnej zapewnia dostęp do dokumentów źródłowych. Niewątpliwie na uwagę zasługują komplety metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r. Zachęcamy również do korzystania z wyborów tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego, projektów ustaw wraz z uzasadnieniami. LEX Omega to także: orzeczenia sądowe, administracyjne, pisma urzędowe oraz wzory pism, zestawienia, dane teleadresowe i kalkulatory. Baza dostępna jest w sieci Uczelni (komputery Czytelni oraz MCI).

Polska Bibliografia Lekarska rejestruje  polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny, nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Tez-MeSH (tezaurus do Polskiej Bibliografii Lekarskiej) jest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM), 8600 Rockville Pike, Bethesda, Maryland 20894, USA. Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej znanego i uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline. Baza Tez-MeSH zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i organizacji ochrony zdrowia. Aktualna wersja bazy Tez-MeSH została opracowana na podstawie MeSH 2008. Tłumaczeń nowych deskryptorów źródłowych na język polski dokonują pracownicy z wykształceniem medycznym i biomedycznym, wykorzystując najnowsze słowniki, leksykony, podręczniki, monografie i publikacje medyczne. Terminologia zawarta w bazie Tez-MeSH, wraz z zasadami indeksowania przyjętymi w NLM, jest używana do sporządzania charakterystyk treściowych dokumentów wprowadzanych od 1979 roku do bazy danych Polska Bibliografia Lekarska oraz do katalogu bibliotecznego.

Wirtualna Biblioteka Nauki otwarta z myślą o wszystkich polskich Uczelniach, instytucjach naukowych, uczonych i studentach. Gwarantuje powszechny, bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie: naukowych baz danych, w tym kolekcji czasopism elektronicznych. Zasoby licencyjne dostępne w ramach WBN: Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, EBSCO, Nature, Web of Knowledge, Science, SCOPUS. Dostęp do baz licencjonowanych jest ograniczony do zarejestrowanych numerów IP, należących do komputerów, znajdujących się na terenie instytucji uczestniczących w licencjach.