Czytelnia

Czytelnia dostępna (regulamin udostępniania zbiorów jest dla wszystkich osób pragnących na miejscu korzystać z:

- księgozbioru podręcznego, który w katalogach oznaczony jest literą Cz,

- czasopism bieżących i roczników (numery archiwalne: realizacja następnego dnia, po złożeniu zamówienia),

- norm

- prac dyplomowych (regulamin gromadzenia i udostępniania prac dyplomowych), można otrzymać jednorazowo do czytania nie więcej niż 3 egz., realizacja następnego dnia, po złożeniu zamówienia.

 

Wykaz tytułów czasopism:  

1. Acta Balneologia (od 2011),  http://actabalneologica.pl/pl/welcome
2. Acta Energetica (od 2010),  http://actaenergetica.org/pl/
3. Anestezjologia i Ratownictwo (od 2008),  http://www.anestezjologiairatownictwo.pl/
4. Anglorama (2007)
5. Arcana (2007-2011),  http://www.arcana.pl/
6. Atest (od 2011),  http://www.atest.com.pl/
7. Aura (2004-2011),  http://www.aura.krakow.pl/
8. Auto Moto Serwis (od 2004),  http://www.automotoserwis.com.pl/
9. AutoElektro (od 2001),  http://autoelektro.eu/
10. AutoExpert (od 2001),  http://www.autoexpert.pl/
11. Automatyka Podzespoły Aplikacje (2007-2011),  http://automatykab2b.pl/
12. Bank (od 2006)
13. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza (od 2010), www.cnbop.pl

14. Biblioteka (od 2001), http://lib.amu.edu.pl/
15. Biblioteka Księgowego (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
16. Biblioteka Prawa (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
17. Biblioteka-Centrum Informacji (od 2009), http://www.bibliotekawszkole.pl/
18. Bibliotekarz (2004-2011)
19. Biblioterapeuta (2000-2011)
20. Biuletyn MSSF. MSSF i polskie zasady rachunkowości dla praktyków (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
21. Biuletyn Rachunkowości (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
22. Biuletyn VAT (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
23. Business Week (2004)
24. Charaktery (od 2003), http://www.charaktery.eu/
25. Chip (1998-2011), http://www.chip.pl/
26. Controlling i Rachunkowość Zarządcza (wersja elektroniczna; dodatkowo 2003-2008 r. wersja drukowana),
http://biblioteka.inforlex.pl/
27. Czas Informacji (2010), http://www.czasinformacji.pl/
28. Czysta energia (od 2013) 
http://www.e-czytelnia.abrys.pl/
29. Davaj (od 2007)
30. Der Spiegiel (od 2004)
http://www.spiegel.de/
31. Deutsch Aktuell (od 2005)
32. Dlaczego (2004-2011)
33. Dziennik Urzędowy MEN (2002-2006), http://www.lexpolonica.lexisnexis.pl
34. Dziennik Urzędowy Min. Nauki i Szkol. Wyż. (2007-2011), http://www.lexpolonica.lexisnexis.pl
35. Education World (2007)
36. Edukacja dla Bezpieczeństwa (2006)
37. Edukacja i Dialog (2008-2011), http://www.eid.edu.pl/archiwum/
38. Edukacja Medialna (2001-2003), http://www.staff.amu.edu.pl/ techedu/edu med kw/ramka/tresc.html
39. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (od 2001), http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo/index.html
40. Elektronik (2001-2011), http://elektronikab2b.pl/elektronik
41. Elektronika Praktyczna (od 2001), http://www.ep.com.pl/
42. Elektrosystemy (2002-2011)
43. E-mentor (od 2009)
44. English Matters (od 2008)
45. Eurologistics (od 2004)
46. Europejski Doradca Samorządowy (2008-2011)
47. Film (od 2010)
48. Finanse Komunalne (od 2005)
49. Finansowanie Nieruchomości (od 2007)
50. Fiskus (2003-2004)
51. Fizjoterapia (od 2008)
52. Fizjoterapia Polska (od 2007)
53. Foreign Affairs (2004-2011)
54. Forum Akademickie (od 2001)
55. Gazeta Prawna (wersja elektroniczna; dodatkowo 2003-2008 r. wersja drukowana),
http://biblioteka.inforlex.pl/
56. Gazeta Samorządu i Administracji (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
57. Gazeta Transportowa (od 2011)
58. Gazeta Wyborcza (od 2003)
59. Geoinżynieria: drogi-mosty-tunele (od 2009)
60. Głos Wielkopolski (od 2007)
61. Higiena (2006-2008)
62. Hydraulika i Pneumatyka (od 2009)
63. Ibis Poznański: informacyjny biuletyn inicjatyw społecznych (2002-2004)
64. Informator Urzędu Zamówień Publicznych (wersja elektroniczna), 
http://biblioteka.inforlex.pl/
65. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska (2011)
66. Integracja (od 2008)
67. Inżynier Budownictwa (2007-2011)
68. Inżynieria Biomedyczna: Acta Bio-Optica et Informatica (od 2011)
69. Inżynieria i Budownictwo (od 2008)
70. Inżynieria Materiałowa (od 2005)
71. IT w Administracji (od 2010)
72. Języki Obce w Szkole (2003-2011) www.jows.pl
73. Kroniki Wielkopolski (nr: 60, 62-89, 92, 94-97, 99-106, 108- )
74. Kultura Fizyczna (2010)
75. Kultura i edukacja
http://kulturaiedukacja.prv.pl/
76. Kultura i Społeczeństwo (od 2001)
77. Kurier Finansowy (od 2007)
78. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny (od 2010)
79. Kwartalnik PWSZ w Suwałkach (od 2009)
80. Lekarz Rodzinny (od 2009)
81. Logistyka (od 2006)
82. Logistyka a Jakość (2004)
83. Magazyn Pielęgniarki i Położnej (od 2004)
84. Marketing i Rynek (2005-2011)
85. Materiały Budowlane (od 2006)
86. Mechanik (2001-2011)
87. Medycyna Intensywna i Ratunkowa (2008-2009)
88. Medycyna Praktyczna (od 2007)
89. Medycyna Sportowa (od 2010)
90. Metrologia i Systemy Pomiarowe (2001-2003)
91. Monitor Księgowego (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
92. Monitor Polski (2001-2006)
93. Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
94. Monitor Wiellkopolski (2002-2003)
95. Na Ratunek (od 2008)
96. Nauczaj lepiej. Język Niemiecki (od 2008)
97. Nauka i Szkolnictwo Wyższe (od 2001)
98. NetWorld (2001-2011)
99. Newsweek (2001 i od 2003)
100. Newsweek Polska (2003-2011)
101. Niepełnosprawność i Rehabilitacja (od 2007)
102. Nowa Elektrotechnika (2008-2010)
103. Nowa Szkoła (od 2004)
104. Nowe Drogi (od 2011)
105. Nowe Książki (2006-2011)
106. Nowe Zarządzanie Kryzysowe w Praktyce (2008-2011)
107. Nowoczesny Bank Spółdzielczy (2006-2011)
108. Opieka okołooperacyjna (od 2012)
109. Opieka-Wychowanie-Terapia (2007-2011)
110. Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja (od 2007)
111. Państwo i Prawo (od 2001)
112. Pedagogika Pracy (2004-2008)
113. Pedagogika Społeczna (2006-2011)
114. Personel i Zarządzanie (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
115. Pielęgniarstwo XXI Wieku (od 2004) http://www.wydawnictwo.umlub.pl/pielegniarstwo/pl/
116. Pieniądze i Więź (2006-2007)
117. Polityka (od 2004)
118. Polityka Społeczna (od 2004)
119. Pomiary Automatyka Kontrola (2001-2003)
120. Pomiary Automatyka Robotyka (2001-2011)
121. Poradnik Gazety Prawnej (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
122. Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
123. Poradnik Organizacji Non-Profit (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
124. Poradnik Oświatowy (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
125. Poradnik Rachunkowości Oświatowej (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
126. Poradnik Samorządowca (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
127. Poradnik Serwisowy (od 2002)
128. Postępy Nauk Medycznych (od 2009)
129. Postępy Rehabilitacji (od 2008)
130. Praca Socjalna (od 2009)
131. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja (od 2010)
132. Praktyka i Teoria Infor. Nauk. I Techn. (2005-2007)
133. Prawo i Medycyna (2004)
134. Prawo i Podatki UE (2003-2008)
135. Prawo w Transporcie (od 2011) zob. TSL Manager
136. Prawo Przedsiębiorcy (wersja elektroniczna; dodatkowo 2003-2008 r. wersja drukowana ),
http://biblioteka.inforlex.pl/
137. Prawo Spółek (wersja elektroniczna; dodatkowo 2003-2008 r. wersja drukowana), http://biblioteka.inforlex.pl/
138. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze (od 2008)
139. Problemy Pielęgniarstwa (wersja elektroniczna), www.pp.viamedica.pl
140. Problemy Rachunkowości (2002)
141. Przegląd Biblioteczny (od 2001)
142. Przegląd Budowlany (od 2006)
143. Przegląd Elektrotechniczny (od 2001)
144. Przegląd Historyczny (od 2001)
145. Przegląd Mechaniczny (od 2007)
146. Przegląd Obrony Cywilnej (od 2004)
147. Przegląd Podatkowy (od 2002)
148. Przegląd Wielkopolski (od 2004)
149. Przekrój (2004-2007 )
150. Przewodnik Bibliograficzny (2001-2009)
151. Rachunkowość - komentarze do ustaw (2002-2004)
152. Rachunkowość (od 2002)
153. Rachunkowość Budżetowa (wersja elektroniczna; dodatkowo 2002-2008 r. wersja drukowana),
http://biblioteka.inforlex.pl/
154. Raport: Wojsko-Technika-Obronność (2009-2011)
155. Rehabilitacja Medyczna (od 2008)
156. Rehabilitacja w Praktyce (od 2008)
157. Remedium (od 2004)
158. Rewalidacja (2007-2011)
159. Rocznik Integracji Europejskiej (wersja elektroniczna),  http://rie.amu.edu.pl/

160. Roczniki Nadnoteckie (t: 11-18, 21-22, 26, 28-30)
161. Rozliczenia zagraniczne (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
162. Rynek Motoryzacyjny (2001-2002)
163. Rzeczpospolita (od 2003)
164. Samorząd Terytorialny (od 2004)
165. Sekretariat (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
166. Serwis BHP (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
167. Serwis Finansowo-Księgowy (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
168. Serwis Podatkowy (2004-2007)
169. Serwis Prawno-Prawniczy (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
170. Skuteczne Ratownictwo
171. Służba Zdrowia (2004-2011)
172. Społeczeństwo i Polityka (2005-2008)
173. Sposób na płace (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
174. Sprawy Międzynarodowe (od 2001)
175. Stosunki Międzynarodowe (od 2003)
176. Studia Europejskie (od 2009)
177. Studia Psychologiczne (od 2009)
178. Studia Regionalne i Lokalne (od 2006)
179. Studia Socjologiczne (od 2001)
180. Świat BHP (2010-2011)
181. Świat Problemów (od 2004)
182. Tax24. Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Deloitte (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
183. Tax24. Przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych (wersja elektroniczna), http://biblioteka.inforlex.pl/
184. Teen (od 2007)
185. Towary Niebezpieczne (od 2011) zob. TSL Manager
186. Transport. Technika Motoryzacyjna (od 2003)
187. Tribologia (2005-2009)
188. TSL
Biznes (od 2011)
189. TSL Manager (od 2012) Zawiera: Towary Niebezpieczne+Prawo w Transporcie
190. Twój Biznes (wersja elektroniczna),
http://biblioteka.inforlex.pl/
191. Tygodnik Nowy (od 2001)
192. Tygodnik Pilski (od 2001)
193. Unia i Polska (2003)
194. Wiadomości Elektrotechniczne (2001-2003 i od 2008- )
195. Wiadomości Historyczne (1982-1984 ; 2003-2011)
196. Wiadomości Ubezpieczeniowe (od 2009)
197. Wrocławskie Studia Politologiczne (od 2007 nr 8)
198. Wspólnota (od 2001)
199. Wydawca (2008)
200. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn (2001-2009)
201. Zagadnienia Informacji Naukowej (2003-2011)
202. Zakażenia (od 2009), http://www.zakazenia.org.pl/
203. Zarządzanie i Edukacja (2001)
204. Zdrowie Publiczne (od 2006), http://www.zdrowiepubliczne.pl/
205. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (2003-2006), http://www.wuj.pl/
206. Zeszyty Staszicowskie (od 1998)
207. Zusammen (od 2007)
208. Życie Szkoły (2008-2011), http://www.zycieszkoly.com.pl/