Bazy on-line

Polecane bazy on-line:

  • Elsevier Elibrary (dostęp do fragmentów) - zachęcamy do korzystania z książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier w dostępie testowym na platformie Elibrary. Serwis ten umożliwia dostęp do pozycji w dziedzinie medycyny, w języku polskim i angielskim. Na świecie i w Polsce Elsevier jest liderem wśród wydawców medycznych, a jego publikacje, cechujące się najwyższym poziomem zarówno merytorycznym, jak i edytorskim, cieszą się rosnącym uznaniem wśród czytelników. Autorami są naukowcy z wiodących ośrodków medycznych na świecie, w tym również z Polski.
  • POL-on jest zintegrowanym systemem informacji o szkolnictwie wyższym tworzącym globalną bazę danych o jednostach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. System ten gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na uwagę zasługują bazy publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych.
  • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) jest elementem Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on. Jej głównym celem jest gromadzenie i udostępnianie informacji o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich naukowców. Platforma PBN agreguje informacje rozproszone w instytucjonalnych systemach bibliograficznych, pozwalając na jednoznaczną identyfikację osób oraz jednostek. Jednocześnie system dostarcza wielu funkcjonalności m. in. jest źródłem danych o dokonaniach naukowych, a także generuje informacje niezbędne dla instytucji centralnych. Stanowi nie tylko narzędzie dla potrzeb administracyjnych, ale może być w wygodny spoób wykorzystywany przez środowisko naukowe.
  • NAUKA POLSKA - zawiera podstawowe informacje o instytucjach naukowych i badawczo-rozwojowych, instytucjach i organizacjach wspierających naukę, organach administarcji centralnej, instytucjach i organach pozarządowych odopwiadających za kształt i realizację polityki naukowej państwa, towarzystwach, stowarzyszeniach naukowych oraz fundacjach działających na rzecz nauki. Portal ten stanowi również źródło informacji o pracach naukowych, projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz konferencjach naukowych, targach, wystawach i ludziach nauki.
  • Medline stanowi największą na świecie bibliograficzną bazę danych z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych oraz jest podstawowym źródłem naukowej informacji medycznej. Baza ta jest opracowywana w National Library of Medicine (Narodowa Biblioteka Medycyny) w Stanach Zjednoczonych. Rejestruje literaturę naukową o tematyce medycznej i biomedycznej od 1950 roku, jest aktualizowana co tydzień. Bibliograficzno-abstraktowa baza Medline udostępniana jest na różnych platformach np. PubMed, Medline-Ebsco, Medline-Ovid, Medline-Web of Knowledge. 
  • PubMed to ogólnodostępna wersja bazy Medline. PubMed jest serwisem tworzonym oraz udostępnianym bezpłatnie w otwartym Internecie przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w Bibliotece Medycyny w USA. Zawiera rekordy z publikacji indeksowanych w bazie Medline, a także z innych czasopism naukowych z dziedziny: medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, opieki zdrowotnej oraz z książek online. Rekordy zawierają linki do pełnych tekstów publikacji zamieszczonych w serwisie PubMed Central, jak i również na stronach wydawców. PubMed oferuje opisy bibliograficzne artykułów, które są przygotowywane do umieszczenia ich w Medline lub nadesłane przez wydawców przed opublikowaniem.
  • BazTech jest bazą danych o zawartości polskich czasopism technicznych, a jednocześnie stanowi publicznie dostępną bibliograficznie-abstraktową bazę danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku bazy cytowań i bazy pełnotekstowej, jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.