Aktualności

Biblioteka Główna PWSZ zaprasza do korzystania ze stron internetowych zawierających pełnotekstowe wersje książek lub skryptów: biblioteki cyfrowe.

Zapraszamy również do korzystania z katalogów internetowych bibliotek innych uczelni wyższych w Polsce.

Jednocześnie zachęcamy do korzystania z dostępu do wersji elektronicznej wszystkich numerów kwartalnika Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza" www.cnbop.pl w zakładce Czytelnia.

Na uwagę zasługują publikacje: "Praca - Płace - Sprawy Socjalne" oraz "Komunikat biblioteki", dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego www.gbpizs.gov.pl w zakładce Nowe Wiadomości, a numery archiwalne - w zakładce Archiwum.

Informujemy, że od dwóch lat działa w Polsce specjalny, darmowy serwis, przeznaczony dla osób, mających różnego rodzaju trudności z czytaniem standardowego druku - osób niewidomych i słabowidzących, osób cierpiących na dyslekcję czy po prostu nie czytających, a także osób wspomagających takie osoby - ich rodziców i opiekunów. Serwis pozwala przekształcać teksty w postaci cyfrowej na nagrania, sporządzone wysokiej klasy głosem syntetycznym. Obecnie trwają ostatnie etapy prac nad udostępnieniem konwersji tego rodzaju materiałów na brajla. Niekomercyjnie z serwisu może korzystać każdy, kto uzna, iż może on być mu przydatny. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach internetowych, które są dostępne także w języku polskim (www.robobraille.org oraz www.medison.info).