Studia dualne

Studia dualne to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. W ten sposób, studenci otrzymują praktyczne przygotowanie do zawodu oraz otrzymują kwalifikacje cenione na rynku prac. W ramach studiów dualnych zdobywasz: doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów, certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę oraz możliwość zatrudnienia po skończeniu studiów.

Studenci Instytutu Politechnicznego, mają możliwość skorzystania ze studiów dualnych w trzech przedsiębiorstwach. Pierwsza umowa została podpisana z firmą Quad/Graphics Europe i była ona skierowana dla studentów kierunku elektrotechnika. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Kolejną z podpisanych umów, była umowa podpisana z Philips Lighting Poland. W tym roku z umowy skorzystać może 12 studentów z Instytutu Politechnicznego, kierunków: elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz transport. Wybrani studenci, którzy przejdą proces wewnętrznej rekrutacji, będą mieli okazję odbyć praktyki studenckie oraz szkolenia zawodowe w firmie Philips, a po zakończeniu procesu kształcenia, uzyskują dodatkowo certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

Ostatnia z podpisanych umów, dotyczy SAPA Aluminium, będąca międzynarodowym koncernem przemysłowym produkującym wysoko wyspecjalizowane komponenty aluminiowe - obecnie jest również wiodącym producentem profili aluminiowych w Europie z szerokim spektrum działania w obszarach transportu, budownictwa, inżynierii elektronicznej i mechanicznej. Dzięki współpracy, 15 wybranych studentów kierunków inżynierskich (elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn oraz transport), zyska bezcenne doświadczenie zawodowe oraz wiedzę specjalistyczną już podczas studiów, co stanowi wielki atut na rynku pracy. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

 

Bliższe informacje na temat studiów dualnych w Instytucie Politechnicznym, udziela dr inż. Piotr Gorzelańczyk (budynek J pokój 222).