PROMOCJA KIERUNKÓW INŻYNIERSKICH

Absolwenci kierunków inżynierskich należą do najbardziej pożądanych specjalistów na rynku pracy. Działają w najszybciej rozwijających się i najbardziej innowacyjnych sektorach gospodarki. Ich wiedza i umiejętności są kluczowe nie tylko dla rozwoju Polski, ale i świata. (źródło: www.nauka.gov.pl)

Poniżej przedstawimy kluczowe argumenty na to, że WARTO WYBRAĆ STUDIA NA KIERUNKACH ŚCISŁYCH:

Gospodarka potrzebuje wykwalifikowanych kadr inżynierskich

źródło: www.nauka.gov.pl

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA KIERUNKACH INŻYNIERSKICH?

  • perspektywy rozwoju branży technicznych są bardzo dobre, dlatego warto planować swoją przyszłość właśnie z zawodem inżyniera
  • polski, jak i międzynarodowy rynek pracy potrzebuje i będzie potrzebował inżynierów-specjalistów
  • kierunki ścisłe dają absolwentom wszechstronne wykształcenie, a tym samym świetne rokowania na rynku pracy - inżynierowie są jedną z najlepiej zarabiających grup zawodowych

Nasza Uczelnia kształci specjalistów w zakresie:
- mechaniki i budowy maszyn - od 2000 r.
- elektrotechniki - od 2000 r.
- budownictwa - od 2005 r.
- transportu - od 2010 r.

PWSZ w Pile wypromowała już ok. 2 tys. inżynierów!

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Należy do najstarszych technicznych kierunków studiów i daje absolwentom wszechstronne wykształcenie w zakresie budowy, wytwarzania oraz eksploatacji pojazdów i maszyn roboczych. Wiedza ta pozwala absolwentom na samodzielne rozwiązywanie problemów technicznych, w szerokim ujęciu ekonomicznym, społecznym i ekologicznym, a także na kierowanie zespołami ludzkimi.

ELEKTROTECHNIKA
Na tym kierunku studenci nabywają umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną.

BUDOWNICTWO
To jeden z najbardziej rozwijających się kierunków na uczelniach technicznych. Na tym kierunku studenci zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji.

TRANSPORT
Studia na tym kierunku zapewniają wykształcenie specjalistów nowoczesnego transportu w zagadnieniach ruchu drogowego, analizy systemów transportowych oraz inżynierii i organizacji funcjonowanie zaplecza transportowego. Absolwenci posiadają umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się nowoczesnychmi technikami komputerowymi oraz pracy w zespole.

Od roku akademickiego 2013/2014 Instytut Politechniczny wprowadził studia dualne. Jest to innowacyjny projekt edukacyjny, zakładający równoczesne zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. W ten sposób, studenci otrzymują praktyczne przygotowanie do zawodu oraz otrzymują kwalifikacje cenione na rynku prac. W ramach studiów dualnych zdobywasz: doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie studiów, certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę oraz możliwość zatrudnienia po skończeniu studiów. Więcej na ten temat można znaleźć tutaj.

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ WŁAŚNIE W PWSZ w PILE?

  • już podczas studiów uzyskasz bezcenne doświadczenie zawodowe, dzięki wielotygodniowym praktykom w renomowanych przedsiębiorstwach i instytucjach,
  • zajęcia prowadzi doświadczona kadra dydaktyczna, która w przystępny sposób wyjaśni zawiłości świata nauk ścisłych,
  • dzięki Programowi ERASMUS nasi studenci mają możliwość odbycia części studiów na naszych partnerskich uczelniach zagranicznych. W ramach tego programu przyszli inżynierowie mogą skorzystać z możliwości odbycia części praktyk w firmach zagranicznych.

 

STUDIA INŻYNIERSKIE DAJĄ CI MOŻLIOŚĆ:

  • UZYSKANIA STABILNEGO ZATRUDNIENIA I WYSOKICH ZAROBKÓW
  • ZDOBYCIA PRZEPUSTKI DO ZAWODÓW, KTÓRE UWAŻANE SĄ ZA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNE I ROZWOJOWE W SEKTORACH GOSPODARKI

 

ZOBACZ
NOWY BUDYNEK DYDAKTYCZNY DLA KIERUNKÓW INŻYNIERSKICH

zestawienie_kolorowewww

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI"

KONTAKT:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (tel. 67 352 26 51, e-mail: biem@pwsz.pila.pl)
ELEKTROTECHNIKA (tel. 67 352 26 12, e-mail: eze@pwsz.pila.pl)
BUDOWNICTWO (tel. 67 352 31, e-mail: budownictwo@pwsz.pila.pl)
TRANSPORT (tel. 67 352 51, e-mail: biem@pwsz.pila.pl)