Pracownia Matematyki, Fizyki i Chemii

 

Pracownia Matematyki, Fizyki i Chemii pełni rolę usługową w stosunku do kierunków politechnicznych wykładanych w PWSZ im. St. Staszica w Pile. Na pierwszym roku studiów inżynierskich prowadzony jest wykład z fizyki, matematyki oraz geologii. Wykłady z fizyki ilustrowane są pokazowymi doświadczeniami ułatwiającymi zrozumienie omawianych zjawisk fizycznych. Oprócz zajęć teoretycznych studenci mają możliwość wykonywania doświadczeń w dobrze wyposażonej pracowni fizycznej i chemicznej. Na przykład w trakcie zajęć laboratoryjnych z fizyki sprawdzane jest prawo Stefana-Boltzmanna, wyznacza się prędkość dźwięku za pomocą rury Kundta, mierzy się długość fali światła lasera półprzewodnikowego za pomocą siatki dyfrakcyjnej oraz wykonuje się wiele innych ciekawych doświadczeń.

Każdego roku Pracownia przygotowuje szereg wykładów otwartych oraz atrakcyjnych pokazów w ramach organizowanego w PWSZ Festiwalu Nauki. Oferta ta skierowana jest do mieszkańców miasta, a przede wszystkim do uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. 

Pracownia prowadzi bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki w ramach projektu "Równy start. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku kierunków politechnicznych." Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.