Oferta przemysłowa

Oferta przemysłowa Instytutu Politechnicznego została podzielona na poszczególne Zakłady:

* Zakład Budownictwa,

* Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu,

* Zakład Elektrotechniki i Elektroniki.

 

Instytut Politechniczny ściśle współpracuje z Centrum Transferu Technologii - CTT