Kontakt do Instytutu Politechnicznego

Instytut Politechniczny PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile

64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek J - pokój 119
tel.: 067 352 26 51
e-mail: ip@pwsz.pila.pl

 

Zakład Budownictwa
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek J - pokój 119, 120
tel.: 067 352 26 12 (studia stacjonarne)
tel.: 067 352 26 51 (studia niestacjonarne)
e-mail: budownictwo@pwsz.pila.pl  

 

Zakład Elektrotechniki
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek J - pokój 120
tel.: 067 352 26 12
e-mail: eze@pwsz.pila.pl

 

Zakład Inżynierii Mechanicznej i Transportu
64-920 Piła, ul. Podchorążych 10, Budynek J - pokój 119
tel.: 067 352 26 51
e-mail: biem@pwsz.pila.pl