Koło SIMP

Bliższe informacje dotyczące Koła SIMP działającego przy PWSZ moźna znaleźć na następującej stronie: www.simp.pwsz.pila.pl