SKN Pojazdów Silnikowych

O Kole:
SKN Pojazdów Silnikowych powstało 25 lutego 2003 roku.

Przewodniczący Koła:
• Marcin Tucholski
Zastępca Przewodniczącego Koła:
• Adrian Rej

Opiekun Koła:
• doc. dr inż. Ryszard Smokowski
Członkami naszego Koła są studenci kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn. Koło liczy 10 członków. Spotkania odbywają się w środy, co dwa tygodnie, w laboratoriach Zakładu Inżynierii Mechanicznej i Transportu, mieszczących się w budynkach Instytutu Politechnicznego.

Działalność Koła:
Zasadniczym celem funkcjonowania koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów, ich układów i zespołów oraz realizowanie wybranych badań pojazdów. Szczególnie interesują nas nowe rozwiązania konstrukcyjne oraz trendy rozwojowe w tym zakresie. Mamy do dyspozycji Stację Kontroli Pojazdów wyposażoną w linię diagnostyczną oraz wiele przyrządów i urządzeń niezbędnych do badań pojazdów. W laboratoriach znajdują się kompletne silniki o zapłonie iskrowym i samoczynnym, ich osprzęt, a także zespoły, podzespoły i elementy składowe pojazdów. Oprócz tego, dysponujemy również stanowiskami demonstracyjnymi wtryskowych układów zasilania silników o zapłonie iskrowym oraz samoczynnym, a także układów ABS i ASR.