SKN Miłośników Budownictwa ''Sowa''

Studenckie Koło Naukowe Miłośników Budownictwa "Sowa" powstało w roku akademickim 2010/2011. Działało wtedy jako organizacja nieformalna, która liczyła ok. 20 członków. Podczas tego okresu działalności utworzono statut, wyznaczono cele działań oraz wyłoniono skład zarządu, w którym znaleźli się:

  • Piotr Theuhs: przewodniczący
  • Magdalena Drobisz: zastępca
  • Karolina Boroch: skarbnik
  • Paweł Nowak: sekretarz

Opiekunem naukowym koła został mgr inż. Mahmoud Hsino

Spośród dotychczasowych działań koła na szczególne wyróżnienie zasługuje referat na temat wykorzystania programu RM-Win, jako wspomaganie komputerowe do obliczeń sił wewnętrznych i reakcji w schematach statycznie wyznaczalnych, który przedstawiono na zgromadzeniu koła.

Od roku 2011/2012 Koło Miłośników Budownictwa zostało formalnie zarejestrowane i stało się częścią Studenckich Kół Naukowych PWSZ w Pile. Do „Sowy" wstąpiło kolejnych 18 osób (co istotnie - są to studenci I roku budownictwa).

SKN „Sowa" nawiązało już współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile - co z pewnością przyniesie wymierne korzyści. Obecnie prowadzone są również rozmowy o współpracy z jedną z pilskich firm budowalnych.

Do głównych zadań koła należą:
- współpraca z innymi placówkami naukowymi, oraz z placówkami oświaty;
- promowanie kierunku budownictwo wśród młodzieży szkolnej;
- pogłębianie wiedzy o budownictwie wśród jego członków;
- współpraca z firmami związanymi z branżą budowlaną.

Jeżeli jesteś zainteresowany działalnością naszego Koła i chcesz stać się jego częścią - skontaktuj się z nami: kmb_pwsz@o2.pl

Wiecej informacje znajdziesz na stronie: www.sowa.pwsz.pila.pl