SKN Elektroników

 

Początek roku akademickiego 2012/13 przyniósł zmianę władz Koła. Studenci w ramach realizacji własnych projektów postanowili postawić sobie za cel budowę przed Festiwalem Nauki 2013 kostki diodowej, która będzie w stanie wizualizować proste, trójwymiarowe figury geometryczne 3D. Działaniem układu będzie  sterował mikrokontroler Atmega32. Grupa studentów drugiego roku zajmuje sie programowaniem robotów Boe - Bot. Efektem ich prac będzie pokaz możliwości robotów podczas zbliżającego się Festiwalu Nauki.

Swój aktywny udział w działaniach Koła zadeklarowali również studenci pierwszego roku. W ramach swojej pracy będą oni poznawać działanie układów mikroprocesorowych oraz analizować działanie projektów wykonanych w latach poprzednich w celu ich modyfikacji i rozwoju.

W bieżącym roku kalendarzowym 2013 członkowie SKN Elektroników będą w dalszym ciągu doskonalić i poszerzać swoją wiedzę. W związku z nawiązaniem współpracy z firmą B&R zrealizowany zostanie projekt, przy użyciu udostępnionego sprzętu.

Członkowie Koła zamierzają w swoich pracach wykorzystać również:

  • szeroko rozumiane techniki mikroprocesorowe (m. in. dalsza praca związana z modułami BASIC Stamp),
  • współpracę środowiska LabView z urządzeniami mikroprocesorowymi,
  • realizację projektów wykonanych z użyciem układów logiki programowalnej,
  • konstrukcję przyrządów pomiarowych działających w środowisku LabView,

Przedstawiciele SKN zachęcają wszystkich studentów Kierunku Elektrotechnika (i nie tylko) do współpracy.