Koła Naukowe

W ramach Instytutu Politechnicznego działają następujące koła naukowe: