Kierunek ELEKTROTECHNIKA

Studenci kierunku elektrotechnika nabywają umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. W ramach tego kierunku istnieje możliwość wybrania następujących specjalności:

 

 

Absolwent kierunku elektrotechnika jest przygotowany do rozwiązywania złożonych problemów w dziedzinie szeroko pojętej elektrotechniki z zastosowaniami nowoczesnej techniki komputerowej. Studia pierwszego stopnia - inżynierskie - mają zapewnić absolwentowi teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektrycznych, automatyki, urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych, informatyki technicznej, komputerowych systemów pomiarowych i odnawialnych źródeł energii (w zależności od specjalności). 

Gruntowna wiedza techniczna stwarza mu możliwość podjęcia pracy zarówno w dużych, jak i w niewielkich firmach. Absolwent kierunku może również założyć własną firmę zajmującą się dystrybucją, wykonawstwem i serwisem.
Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w zakresie:

  • projektowania i konstrukcji układów automatyki przemysłowej,
  • diagnostyki i napraw urządzeń elektronicznych w tym sprzętu komputerowego,
  • programowania nowoczesnych sterowników mikroprocesorowych i sprzętu komputerowego,
  • projektowania systemów kontrolno-pomiarowych i sieci komputerowych,
  • projektowanie i eksploatacji systemów z odnawialnymi źródłami energii.