Kadra dydaktyczna

Wykaz kadry dydaktycznej Zakładu Budownictwa

Lp.

Stopień i tytuł naukowy

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

1.

prof dr hab. inż.

Garstecki Andrzej

profesor zwyczajny

pokój 102  budynek J
e-mail: 
andrzej.garstecki@put.poznan.pl 

2.

dr hab. inż.

Dzięcielak Ryszard

profesor nadzwyczajny

pokój 102 budynek J
e-mail:  
ryszard.dziecielak@put.poznan.pl

3.

dr

Marta Chudzicka-Adamczak

starszy wykładowca

pokój 26 budynek J

e-mail: martachudzicka@wp.pl

4.

dr inż.

Chybiński Marcin

starszy wykładowca

pokój 102 budynek J
e-mail: 
chybinski.marcin@wp.pl

5.

dr inż.

Kołodziej Jarosław

starszy wykładowca,

 Kierownik

Zakładu

pokój 113 budynek J

tel. 67 352-26-83
e-mail: 
jaroslaw.kolodziej@pwsz.pila.pl

6.

dr inż.

Kucz Marlena

starszy wykładowca

pokój 202 budynek J
e-mail
marlena.kucz@put.poznan.pl

7.

dr inż.

Murkowska Małgorzata

starszy wykładowca

pokój 202 budynek J
e-mail: 
malgorzata.murkowska@orange.pl

8.

dr inż.

Murkowski Wojciech

starszy wykładowca

pokój 202 budynek J
e-mail: 
wojciech.murkowski@orange.pl

9.

dr inż.

Studziński Robert

starszy wykładowca

pokój 202 budynek J
e-mail: 
robert.studzinski@put.poznan.pl  

10.

mgr inż.

Mahmoud Hsino

wykładowca

pokój 102 budynek J
e-mail: 
m-hsino@o2.pl

11.

mgr inż.

Gmaj Ireneusz

asystent 

pokój 26 budynek J

e-mail: igmaj@pwsz.pila.pl

12.

mgr inż.

Grześkowiak Kazimierz

referent techniczny - laborant

pokój 113 budynek J
tel. 67 352-26-83
e-mail: 
kgrzeskowiak@pwsz.pila.pl

13.

mgr inż.

Domańska Janina

 

e-mail: janinadomanska@o2.pl

14.

mgr inż.

Grzybowski Paweł

 

e-mail: pgrzybowski@poczta.onet.pl

15.

mgr inż.

Nurska Katarzyna

 

e-mail: knurski@op.pl

16.

mgr inż.

Pisarski Łukasz

 

e-mail: lpisarski@pwsz.pila.pl  

17.

mgr inż.

Teleżyński Apolinary

 

e-mail: apolinary.telezynski@gmail.com

18.

mgr inż.

Wałęsa Paulina

 

e-mail: paulina.wnuk@wp.pl

  

  

 Wykaz kadry dydaktycznej Zakładu Inżynierii Mechanicznej i transportu

Lp.

Stopień i tytuł naukowy

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

1.

prof. dr hab. inż.

Kołodziej Jan

profesor zwyczajny

pokój 222  budynek J

tel. 67 352-26-78

e-mail: jan.kolodziej@put.poznan.pl

2.

prof. dr hab. inż.

Sempruch Janusz

 

pokój 203  budynek J

e-mail: janusz.sempruch@utp.edu.pl

3.

prof. dr hab. inż.

Tylicki Henryk

profesor zwyczajny, Prorektor

pokój  budynek A

e-mail: htylicki@pwsz.pila.pl

4.

dr hab. inż.

Piątkowski Tomasz

profesor nadzwyczajny

pokój 203  budynek J

e-mail: topiat@utp.edu.pl

5.

dr inż.

Smokowski Ryszard

docent

pokój 103  budynek J

tel. 67 352-26-13

e-mail: rsmokowski@pwsz.pila.pl

6.

dr inż.

Surówka Leszek

docent

Kierownik Zakładu

pokój 212  budynek J

tel. 67 352-26-59

e-mail: lsurowka@pwsz.pila.pl

7.

dr inż.

Gorzelańczyk Piotr

starszy wykładowca,

Z-ca Dyrektora Instytutu

pokój 221  budynek J

tel. 67 352-26-78

e-mail: pgorzelanczyk@pwsz.pila.pl

8.

dr inż.

Janecki Jerzy

starszy wykładowca

pokój 1  budynek J

e-mail: jjanecki@pwsz.pila.pl

9.

dr inż.

Kruk Edward

 starszy wykładowca

pokój budynek J

e-mail: edward.kruk@wp.pl

10.

dr inż.

Kupraszewicz Wiktor

starszy wykładowca

pokój 201  budynek J

e-mail: wkupraszewicz@pwsz.pila.pl

11.

dr inż.

Starkowski Dariusz

starszy wykładowca

pokój  budynek J

e-mail: 

dariuszstarkowski@poczta.onet.pl

12.

mgr inż.

Drzewiecki Janusz

samodzielny referent techniczny - diagnosta

pokój  budynek J

tel. 67 352-26-28

e-mail: jdrzewiecki@pwsz.pila.pl

13.

mgr inż.

Zielińska Łucja

wykładowca

pokój 103 budynek J

e-mail: ckplucja@poczta.onet.pl  

 

 

Wykaz kadry dydaktycznej Zakładu Elektrotechniki i Elektroniki 

Lp.

Stopień i tytuł naukowy

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

1.

prof. dr hab. inż.

Zawirski Krzysztof

profesor zwyczajny

pokój 113  budynek H

tel. 67 352-26-63

e-mail: krzysztof.zawirski@put.poznan.pl

2.

dr hab. inż.

Łyskawiński Wiesław

profesor nadzwyczajny

pokój 115  budynek H

tel. 67 352-26-61

e-mail: wieslaw.łyskawinski@put.poznan.pl

3.

dr hab. inż.

Muszyński Roman

profesor nadzwyczajny

pokój 115  budynek H

tel. 67 352-26-61

e-mail: roman.muszynski@put.poznan.pl

4.

dr inż.

Adamska Janina

starszy wykładowca

pokój 115  budynek H

tel. 67 352-26-61

e-mail: janina.adamska@pwsz.pila.pl

5.

dr inż.

Brock Stefan

docent

pokój 115  budynek H

tel. 67 352-26-61

e-mail: stefan.brock@put.poznan.pl

6.

dr inż.

Deskur Jan

starszy wykładowca

pokój 114  budynek H

e-mail: jan.deskur@put.poznan.pl

7.

dr inż.

Łuczkowski Romuald

starszy wykładowca

pokój 114  budynek H

e-mail: romuald.luczkowski@put.poznan.pl

8.

dr inż.

Pajchrowski Tomasz

starszy wykładowca

pokój 114  budynek H

e-mail: tomasz.pajchrowski@put.poznan.pl

9.

mgr inż.

Bednarek Tomasz

asystent

pokój 110  budynek H

e-mail: tomaszbednarek@o2.pl

10.

mgr inż.

Łukowski Robert

asystent

pokój 110  budynek H

e-mail: rlukowski@pwsz.pila.pl

11.

mgr inż.

Pelko Marcin

 

 

12.

mgr inż.

Skorupski Marek

wykładowca,

 Kierownik Zakładu

pokój 115  budynek H

tel. 67 352-26-61

e-mail: xxxms@interia.pl

13.

mgr inż.

Szubert Paweł

referent techniczny - laborant

pokój 111  budynek H

tel. 67 352-26-64

e-mail: pawel.szubert@pwsz.pila.pl

14.

mgr inż.

Werner Irena

wykładowca

pokój 113  budynek H

tel. 67 352-26-63

e-mail: i_werner@o2.pl

 

  

Wykaz kadry dydaktycznej Pracowni Matematyki, Fizyki i Chemii

Lp.

Stopień i tytuł naukowy

Nazwisko i imię

Stanowisko

Kontakt

1.

dr

Różański Stanisław

profesor nadzwyczajny

Kierownik Pracowni

Mat-Fiz-Chem

pokój 215  budynek J

tel. 67 352-26-65

e-mail: srozansk@asta-net.com.pl

2.

dr

Kraczkowski Andrzej

docent,

Dyrektor Instytutu

pokój 111  budynek J

tel. 67 352-26-38

e-mail: akraczkowski@gazeta.pl

3.

mgr

Kremblewska Joanna

wykładowca

pokój 215  budynek J

tel. 67 352-26-65

e-mail: joanna_kremblewska@o2.pl

4.

mgr

Kastelik Małgorzata

wykładowca

pokój 215  budynek J

tel. 67 352-26-65

e-mail: mkastelik@pwsz.pila.pl