Erasmus w Instytucie Politechnicznym

 

Dzięki przystąpieniu do programu ERASMUS oraz zdobyciu Karty Uczelni Erasmusa (Erasmus Extended University Charter) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zyskała możliwość partycypowania w wymianie studenckiej, wymianie pracowników uczelni, kursach intensywnych, będących wielonarodowymi cyklami wykładów dla międzynarodowych grup studentów, projektach wielostronnych dotyczących opracowywania nowych programów kształcenia i modernizowania uczelni.

Dołączenie do grona uczelni Erasmusa, pozwala PWSZ i jej studentom oraz pracownikom brać udział w wielu programach współpracy międzynarodowej, bezpośrednio powiązanych z Erasmusem, jak i innych wzorujących się na nim. W tym miejscu będą Państwo mogli znaleźć informacje dotyczące przedsięwzięć, w których uczestniczy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile, a także informację o zasadach uczestnictwa w programach, ogłoszeniach i konkursach.

 

Studenci Instytutu Politechnicznego w Pile od 2007 roku uprawnieni są do uczestnictwa w Programie "Uczelnie sie przez całe życie" Program Erasmus w ramach dwóch typów mobilności:

SMS - wyjazdy na część studiów (jeden lub dwa następujące po sobie semestry (w ramach jednego roku akademickiego)) do zagranicznych uczelni partnerskich uczestniczących w Programie Erasmus w ramach limitów miejsc określonych w umowach zawartych z tymi instytucjami. Aktualnie studenci Kierunku Elektrotechnika mają możliwość wyjazdu do "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia w Rumunii, Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i Transportu do Zilinska Univerzita v Zilinie na Słowację natomiast wszystkie kierunki prowadzone w Instytucie mają możliwość wyjechania do Istanbul Aydin University.

SMP - wyjazdy na praktyki i staże zawodowe do firm, których siedziba mieści się w kraju uprawnionym do uczestnictwa w Programie Erasmus.

 

 

Instytutowym Koordynatorem Programu Erasmus jest Pan dr inż. Piotr Gorzelańczyk (piotr.gorzelanczyk@pwsz.pila.pl, budynek J pokój 222).

 

Bliższe informacje dotyczące uczestnictwa w programie Erasmus można znaleźć na następujących stronie www.erasmus.pwsz.pila.pl

 

W roku akademickim 2010/2012 - student Kierunku Elektrotechnika: Bartłomiej Rychlik, przebywał na praktyce w firmie Bautherm na Słowacji - wywiad

 

W roku akademickim 2011/2012 - na praktykach wakacyjnych byli następujący studenci:

  1. Justyna Biernat – III Budownictwo – Niemcy
  2. Paweł Nowak – III Budownictwo – Niemcy
  3. Mateusz Sienkiewicz – III Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
  4. Marek Kamiński – III Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia

 

W roku akademickim 2012/2013 - na praktykach wakacyjnych byli następujący studenci:

  1. Adam Opaliński – I elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
  2. Emil Marcin Sanocki – III Elektrotechnika – Elektro-u. Beregnungstechnik Torsen Suderburg, Niemcy
  3. Jakub Weltrowski – I Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
  4. Mariusz Pertek – III Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
  5. Paweł Waśkowiak – I Elektrotechnika –  Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia
  6. Tomasz Czernik – I Elektrotechnika – Dział IT, University “1 Decembrie 1918” of Alba Iulia, Rumunia