Instytut Politechniczny

Instytut Politechniczny prowadzi działalność dydaktyczną na kierunkach inżynierskich:

1. BUDOWNICTWO ze specjalnościami:

2. ELEKTROTECHNIKA ze specjalnościami:

3. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN ze specjalnościami:

4. TRANSPORT DROGOWY ze specjalnościami:

 

W Instytucie Politechnicznym działa również Pracownia Matermatyki, Fizyki i Chemii, która pełni rolę usługową w stosunku do kierunków politechnicznych wykładanych w PWSZ im. St. Staszica w Pile.

 

Kształcenie prowadzone jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Nauka w trybie stacjonarnym prowadzona jest bez opłat.

 

Film Studia Techniczne - najlepsza inwestycja w swoją przyszlość:

 

 

 


 

 

 

bud h

Zapraszamy na WIRTUALNY SPACER PO INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM oraz na WIRTUALNY SPACER PO UCZELNI.

Uwaga!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile zaprasza studentów I roku kierunków politechnicznych PWSZ do udziału w bezpłatnych zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki w ramach projektu "Równy start. Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku kierunków politechnicznych."

efs_logo