Władze Instytutu Ochrony Zdrowia

 

Dyrektor Instytutu Ochrony Zdrowia
prof. zw. dr hab. dr h.c. Feliks Jaroszyk


Z-ca Dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia 

dr Alina Grochowalska

  • Kierownik Zakładu Fizjoterapii - dr Piotr Wilkosz
  • Kierownik Zakładu Pielęgniarstwo - mgr Zdzisława Filipska
  • Kierownik Zakładu Ratownictwo Medyczne - dr Iwona Urbanowicz