Praktyki zawodowe

UWAGA STUDENCI IV SEMESTRU studia stacjonarne i niestacjonarne !!! 
Brak zaliczenia ćwiczeń lub zajęć praktycznych z medycznych czynności ratunkowych uniemożliwia odbycie praktyki zawodowej u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego

Studia stacjonarne

  • Obóz sprawnościowy: letni po II semestrze - 48 godzin, zimowy po III semestrze - 32 godziny
  • Praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), po IV semestrze - 80 godzin
  • Praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego, po IV semstrze - 120 godzin
  • Praktyka szpitalna (Szpitalny Oddział Ratunkowy), na VI semestrze - 160 godzin

Studia niestacjonarne

  • Obóz sprawnościowy: letni po II semestrze - 48 godzin, zimowy po III semestrze - 32 godziny
  • Praktyka w jednostce terenowej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), po IV semestrze - 80 godzin
  • Praktyka u dysponenta Zespołów Ratownictwa Medycznego, po IV semstrze - 80 godzin
  • Praktyka szpitalna (Szpitalny Oddział Ratunkowy), na VI semestrze - 160 godzin

Dokumenty do pobrania (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Inne

Terminy

  • I rok - termin obozu sprawnościowego zimowego - studia stacjonarne i niestacjonarne 27.02-3.03.2011 (wyjazd w góry)