Informacje dla studentów

Uwaga Studenci!!!

Proszę o zgłaszanie się chętnych studentów na zabezpieczenie medyczne Juwenaliów (10/11.05). Mile widziani STUDENCI z tytułem ratownika. Proszę zgłaszać się do Macieja Maćkowiaka (macias92@gmail.com) do dnia 05.05.2014r

Uwaga Studenci!!!

 

Informacje dotyczące zajęć praktycznych:

- podczas zajęć obowiązuje odzież ochronna używana podczas zajęć z MCR oraz odpowiednie obuwie ochronne,

- studenci muszą posiadać identyfikatory PWSZ,

- studenci nie muszą prowadzić zeszytów, dzienniczków itp., dziennik zajęć praktycznych prowadzi opiekun zajęć/instruktor,

- zajęcia są obowiązkowe, obowiązuje zachowanie wszelkich zasad związanych z aseptyką, wszelkie przypadki kontaktu z krwią i innym materiałem zakaźnym pochodzącym od pacjenta proszę zgłaszać opiekunowi zajęć oraz opiekunowi praktyk,

- o wszelkich problemach dotyczących realizacji zajęć, problemach organizacyjnych proszę informować opiekuna praktyk,

- zabrania się dyskutowania w miejscach publicznych na tematy dotyczące pacjentów ich jednostek chorobowych oraz wykonywanych czynności podczas zajęć,

- proponuję aby wybrać "liderów" grup, którzy będą kontaktować się z prowadzącymi zajęcia praktyczne.

- proszę o pilny kontakt przedstawiciela grupy 1 z panią mgr Heleną Glazik odnośnie zajęć w dniu 31.03.14r


Informacje dodatkowe !!!

W dniach 4-5.03.2014r odbywać się będą mecze piłki siatkowej na hali sportowej PWSZ. Proszę o zorganizowanie po 2 osoby z I roku rat. med. na zabezpieczenie imprezy sportowej.

Godzina rozpoczęcia 9 45.

Przypominam o obowiązku prowadzenia sprawozdań z każdej imprezy, pokazów, szkoleń itp. przez studentów koła Esculap.

Zachęcam do udziału w Forum Ratownictwa Medycznego w Inowrocławiu, które odbędzie się w dniach 13-14 maja 2014r.


20.02.14r Rat.Med.


Uwaga Studenci!!!

 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, studenci III roku tryb stacjonarny i niestacjonarny w terminie od 27 stycznia 2014r do 28 lutego 2014r mogą odbyć praktyki zawodowe na SOR ( Szpitalny Oddział Ratunkowy) w wymiarze 160 godzin.
Od 3 marca 2014r do 14 czerwca 2014r odbywać się będą zajęcia praktyczne zorganizowane przez PWSZ w szpitalu w Pile oraz w Złotowie.
W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z opiekunem praktyk- D.Garlickim.

Dokumenty do pobrania (studia stacjonarne i niestacjonarne)

14.01.2014r

 


 


Uwaga Studenci!!!

W piątek 08.11.2013r  o godzinie 13.00 w Sali 9 B odbędzie się spotkanie organizacyjne SKN Esculap.  Na spotkaniu przedstawione zostaną m.in. plany rozwoju koła naukowego.

Liczymy na 100% obecność i zaangażowanie. Czekamy również na wasze propozycje.

 

UWAGA STUDENCI !!!

Dnia 04.10.2013r (piątek) o godzinie 13.00 w sali nr 9 B odbędzie się spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Ratowników Medycznych „ESCULAP”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a zarazem chętnych do działania.
W razie pytań proszę o kontakt macias92@gmail.com

Maciej Maćkowiak  

UWAGA STUDENCI!

 

W niedzielę 08.09.2013r odbędzie się 23 PÓŁMARATON PHILIPSA w Pile. W związku z tym prosimy
o zgłaszanie się chętnych do zabezpieczenia medycznego. Mile widziane osoby z tytułem ratownika (studenci niestacjonarni). W tym roku do obstawienia mamy dwie karetki, szpital polowy i całą trasę półmaratonu.
Proszę o zgłaszanie się do Macieja Maćkowiaka e-mail: macias92@gmail.com

 

 

PILNE!

Proszę o zgłaszanie się studentów niestacjonarnych na zabezpieczenie medyczne Juwenaliów (10 i 11.05). Proszę zgłaszać się do Macieja Maćkowiaka (macias92@gmail.com) do dnia 05.05.2013r

 

Uwaga

23-24 kwietnia w Inowrocławiu odbędzie się Forum Ratownictwa Medycznego w Inowrocławiu. Zachęcam studentów ratownictwa medycznego do udziału w konferencji.

Rat.Med. 17.04.13r

Uwaga

Przedstawiam tematy do publikacji, które opracowane będą przez studentów działających w kole naukowym Esculap:

1.       Intubacja i chirurgiczne udrożnienie dróg oddechowych.

2.       Alternatywne metody udrażniania dróg oddechowych.

3.       Rola ratownika medycznego, regulacje prawne dotyczące wykonywanego zawodu w Zintegrowanym Systemie Ratownictwa Medycznego.

4.       Wizja przyszłości dotycząca funkcjonowania zawodu ratownika medycznego.

Rat. med. 17.04.2013

 

Uwaga

Informuję o wyjeździe służbowym grupy studentów z kierunku ratownictwo medyczne z ramienia PWSZ w Pile na zawody do miejscowości Stróżewo w dniu 29.04.13r. Zbiórka i wyjazd z terenu PWSZ o godzinie 7 30.

 

Rat. med. 17.04.13r

 

 

 

PILNE!

Proszę o pilny zwrot koszulek używanych podczas zabezpieczenia medycznego juwenaliów 2012.