Studia niestacjonarne

Sylabus A

Pobierz plik pdf

Sylabus B

Pobierz plik pdf

Sylabus C

Pobierz plik pdf

Plan studiów 2012-2013

Pobierz plik pdf

 

Studia  pomostowe – poziom A -  łącznie 1287 godzin  dydaktycznych,  z  których  na  kształcenie  teoretyczne  przeznaczono  537 godzin  i  na  kształcenie  praktyczne  750  godzin.

Semestr I

Zajęcia  teoretyczne  będą  prowadzone  podczas  zjazdów.  Łączna  liczba  godzin  wynosi  302 godziny. 

Seminarium licencjackie – 20 godzin odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z promotorem.

Praktyka  zawodowa    z  przedmiotu  „Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia” – 50 godzin  odbywać  się  będzie  w  oddziałach  Szpitala  Specjalistycznego  w  Pile.

Semestr II

 Zajęcia  teoretyczne  będą  prowadzone  podczas  zjazdów.  Łączna  liczba godzin  wynosi  235godzin.

Seminarium licencjackie – 25 godzin odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z promotorem.

Zajęcia praktyczne – łączna liczba godzin 280 prowadzone będą w placówkach służby zdrowia:

 • Pielęgniarstwo  geriatryczne – 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo  internistyczne – 40 godzin,
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie  osób  niepełnosprawnych – 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo  chirurgiczne – 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo  pediatryczne – 40 godzin,
 • Podstawowa  opieka  zdrowotna – 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo neurologiczne – 40 godzin

Praktyki zawodowe – łączna liczba godzin 420 odbywać się będzie w ramach przedmiotów:

 • Pielęgniarstwo  chirurgiczne – 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo  geriatryczne – 45 godzin,
 • Pielęgniarstwo  internistyczne – 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo  neurologiczne – 45 godzin,
 • Opieka  paliatywna – 45 godzin,
 • Pielęgniarstwo  pediatryczne – 45 godzin,
 • Podstawowa  opieka  zdrowotna – 45 godzin,
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne – 45 godzin,
 • Rehabilitacja i pielęgnowanie  osób  niepełnosprawnych – 45 godzin.
 • Promocja zdrowia – 25 godzin.

 

 

Studia  pomostowe – poziom B -   łącznie  2482  godziny  dydaktyczne,  z  których  na  kształcenie  teoretyczne  przeznaczono  1042 godziny  i  na  kształcenie  praktyczne  1440  godzin.

 I rok studiów

 Semestr  I

Zajęcia  teoretyczne  będą  prowadzone  podczas  zjazdów.  Łączna  liczba  godzin  wynosi 612 godzin.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Szpitalu Specjalistycznym w Pile:

 •  Podstawy pielęgniarstwa – 20 godzin

 Praktyka zawodowa odbywać  się  będzie  w  ramach  przedmiotów:

 • Podstawy pielęgniarstwa – 80 godzin

 Semestr  II

Zajęcia  teoretyczne  będą  prowadzone  podczas  zjazdów.  Łączna  liczba godzin  wynosi  985 godzin.

Zajęcia praktyczne realizowane są w Szpitalu Specjalistycznym w Pile:

 • Pielęgniarstwo  położniczo-ginekologiczne – 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo  chirurgiczne – 80 godzin,
 • Pielęgniarstwo  pediatryczne – 80 godzin.

Praktyka zawodowa  odbywać  się  będzie  w  ramach  przedmiotów:

 • Pielęgniarstwo  położniczo-ginekologiczne – 80 godzin,
 • Pielęgniarstwo  chirurgiczne –80 godzin,
 • Pielęgniarstwo  pediatryczne –80 godzin,
 • Promocja  zdrowia  – 40 godzin.

 II  rok  studiów

 Semestr  III

Zajęcia  teoretyczne  będą  prowadzone  podczas  zjazdów.  Łączna  liczba  godzin  wynosi  885

Zajęcia  praktyczne będą  realizowane  w  placówkach  służby  zdrowia:

 • Pielęgniarstwo  geriatryczne – 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo  internistyczne – 80 godzin,
 • Pielęgniarstwo  neurologiczne – 50 godzin,
 • Opieka  paliatywna – 40 godzin,
 • Podstawowa  opieka  zdrowotna – 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – 40 godzin,
 • Pielęgnowanie niepełnosprawnych - 45 godzin.

 Praktyka zawodowa  odbywać  się  będzie  w  ramach  przedmiotów:

 • Pielęgniarstwo  w  zagrożeniu życia– 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo  geriatryczne – 80 godzin,
 • Pielęgniarstwo  internistyczne – 80 godzin,
 • Pielęgniarstwo  neurologiczne – 80 godzin,
 • Opieka  paliatywna – 40 godzin.
 • Podstawowa  opieka  zdrowotna – 80 godzin,
 • Pielęgniarstwo  psychiatryczne – 45 godzin,
 • Pielęgnowanie  niepełnosprawnych – 80 godzin.

 

 

Studia  pomostowe – poziom C -  łącznie 2087 godzin  dydaktycznych,  z  których  na  kształcenie  teoretyczne  przeznaczono 937  godziny  i  na  kształcenie  praktyczne  1150 godzin.

 I  rok  studiów

 Semestr  I

Zajęcia  teoretyczne  będą  prowadzone  podczas  zjazdów.  Łączna  liczba  godzin  wynosi  457.

Zajęcia  praktyczne  w  łącznej liczbie  godzin  40 prowadzone   będą  w  placówkach  służby  zdrowia:

 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia  – 40 godzin,

  Praktyka zawodowa  w  łącznej  liczbie  120 godzin odbywać  się  będzie  w  ramach  przedmiotów:

 • Podstawy pielęgniarstwa  – 80 godzin,
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – 40 godz.

Semestr  II

Zajęcia  teoretyczne  będą  prowadzone  podczas  zjazdów.  Łączna  liczba godzin  wynosi  480.

 

Zajęcia  praktyczne  w  łącznej liczbie  godzin  200 prowadzone   będą  w  placówkach  służby  zdrowia:

 • Pielęgniarstwo  chirurgiczne – 40 godzin,
 • Pielęgniarstwo  pediatryczne – 40 godzin
 • Pielęgniarstwo internistyczne – 80 godz,
 • Opieka paliatywna 40 godz.

Praktyka zawodowa  w  łącznej  liczbie  790  godzin odbywać  się  będzie  w  ramach  przedmiotów:

 • Pielęgniarstwo  chirurgiczne – 80 godzin,
 • Pielęgniarstwo  pediatryczne – 85 godzin,
 • Pielęgniarstwo  internistyczne  – 80 godzin.
 • Pielęgniarstwo neurologiczne  – 85 godzin,
 • Opieka paliatywna – 40 godzin.
 • Podstawowa opieka zdrowotna  – 85 godzin
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne – 45 godzin,
 • Pielęgnowanie niepełnosprawnych – 85 godzin,
 • Promocja zdrowia – 40 godzin.
 • Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – 80 godzin
 • Pielęgniarstwo geriatryczne – 85 godzin.